GDPR

В съответствие с изискванията на ЕС по отношение на защитата на личните ви данни (GDPR), моля да се запознаете с политиката на Isabelle’s Mingle-mangle:
Личните ви данни и информация (две имена, e-mail, мобилен телефон, изображение) са строго поверителни в съответствие с действащото в ЕС законодателство и не се предоставят на трети страни при никакви условия. В случаите на ангажименти по проекти съвместно с мои партньори или осъществяването на мои идеи, свързаните и заетите по тях лица са информирани, че техните кадри, без други лични данни, ще бъдат ползвани от партньорите с цел популяризиране на дейността им. В останалите случаи вашите лични данни (две имена, e-mail, мобилен телефон, изображение) се ползват само и единствено, за да поддържам контакт с вас, като автор на услугите, които предоставям.
Посредници между клиентите и мен, като начин за комуникация, получаване на продукт и услуга, са, както следва:
  • платформата WordPress: 
Този блог ползва като основа уеб базираната платформа на WordPress. Същата ползва вашия IP адрес за целите на статистиката на всеки блог / сайт, като предоставя информация единствено за броя влизания на ден от съответната държава, търсене по ключови думи, разгледани публикации. Лична информация не се събира.
  • платформата Timify за онлайн резервации:
Изисква две имена и e-mail от страна на всеки клиент, извършил резервация.
  • платформата Pixiest:
Изображения от фотосесиите в малък размер се качват в платформата Pixiest с цел избор на кадри от страна на клиентът. На същият се предоставят: линк към неговата галерия и индивидуална парола, като по този начин се гарантира, че само той притежава достъп до фотосесията. По свое усмотрение, клиентът може да сподели линка и паролата със свои близки. Галерията се обновява автоматично, като за период от 10 дни снимките трябва да бъдат изтеглени. Pixiest изисква единствено регистрация с e-mail или регистрация през Facebook.
  • платформата WeTransfer:
За предоставяне на фотосесии и фотографии от събития (Свето Кръщение, абитуриентски балове, сватби и т.н.) се ползва платформата на WeTransfer, която изисква единствено информация за e-mail.
  • куриерски услуги на Еконт:
За изпращане на пратки, Еконт се нуждае от следната информация: две имена, мобилен телефон, адрес за доставка.
Като фотограф, уверявам, че всички публикувани фотографии от фотосесии се ползват единствено с цел популяризиране на работата ми и като част от моето портфолио. Социалните мрежи, които ползвам за момента, са: настоящия блог, Facebook, Instagram. Всеки клиент подписва Декларация или указва писмено по e-mail или FB Messenger своето съгласие отделни кадри или цялата фотосесия да бъдат публикувани по моя преценка. При заснемане на събития, отговорността за предоставяне на съгласие на всички лица, присъстващи на събитието, които могат да попаднат в кадър, принадлежи на клиентът, осъществил контакт с мен. По всяко време имате право да промените решението си, като ме информирате за това писмено посредством e-mail. Ако не желаете снимките ви да публикувани в социалните мрежи, предварително трябва да укажете това, като към цената за фотосесия се начисляват 20%. Архив от фотосесиите се пази за период от 1 година, след което се изтрива. Необработени кадри не се предоставят, а броя на обработените снимки в една фотосесия е съобразен с обявените пакети.
Като автор на текстилни аксесоари, печатни материали и други, уверявам, че предоставените ми от клиентите данни за изпращане на пратки (две имена, мобилен телефон, адрес за доставка) се представят единствено на куриерската фирма за извършване на услугата по доставка.
Регистър на личните данни не се съхранява.
Според закона за авторското право всички фотографии, текстове, авторски продукти, заснети и представени от Isabelle’s Mingle-mangle са собственост на техният автор. Свалянето, разпространението и употребата им без моето писмено съгласие, е нарушение на закона. За ползването на мои кадри с комерсиални цели, както и за участие в конкурси с тях, е необходимо моето писмено съгласие.