Фотосесии

Фотографията за мен е улов на емоция, движение, цветове, неизказани думи. Винаги се старая да предразположа и малките, и големите, така че да забравят за насочената към тях камера. Неподправеното настроение и душевното ви спокойствие по време на срещата ни са част от създаването на магията в кадъра. Рядко ще се случи да ви подавам наставления как да позирате, ще ви подкрепям в режисирането на кадрите, но и смело ще навлизам в диалог с вас, докато дойде момента сами да общувате помежду си така, сякаш не съм част от вашия миг. Колкото до децата – ще е чудесно да ги оставим да бъдат себе си. Не е нужно предварително да ги настройвате за фотосесията – възможно е по-чувствителните деца да бъдат ненужно напрегнати. Когато се забавляваме, срещата ни ще е удоволствие.

Можете да разгледате фотосесии в:

   ♠  Малки моменти              ♠ Бременност 

Момичета                        ♠  Хлапета

♠  Семейства                  ♠  Коледа